Think Diversity! Baltijas Dažādības biznesa forums

Think Diversity! Baltic Diversity Business Forum

jūnijs 17 @ 10:00 15:00

Šī gada Baltijas Dažādības biznesa foruma fokusā būs tādi jautājumi kā dažādības vadība, koorporatīvā atbildība un dažādība, dažādības un iekļaušana politika ESG ietvarā, neiecietības patiesā cena, kā arī darba devēji dalīsies iedvesmas stāstos. Forums tiks vērsts uz labās prakses nodošanu uzņēmumiem dažādības vadības jomā.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums apvienos viedokļu līderus, lēmumpieņēmējus un starptautiskos ekspertus, lai apspriestu labās prakses vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā darba vietā, kā arī veicināt inovatīvu dažādības vadības metožu ieviešanu dažādās uzņēmējdarbības un organizāciju attīstības jomās.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums fokusēsies uz dzimumu līdztiesības, LGBT jautājumiem, cilvēku ar invaliditāti jautājumiem, kā arī etniskās un rases piederības (tai skaitā migrācijas un bēgļu) jautājumu risināšanu.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums vērsts uz cilvēkresursu, dažādības vadības, komunikācijas, mārketinga, produktu izstrādes speciālistiem, kā arī uzņēmumu, organizāciju un iestāžu vadītājiem.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums ir platforma, lai dalītos ar labās prakses piemēriem vienlīdzīgu iespēju pieejai darba vietā, innovāciju attīstībā, klientu lojalitātes nodrošināšanai, kā arī starpsektoru sadarbībai.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums ir īpaši nozīmīgs dažādām industrijām un nozarēm, īpaši finanšu, apdrošināšanas, mārketinga, IT, cilvēkresursu un citām jomām.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa foruma laikā norisināsies Latvijas Dažādības hartas parakstīšanas ceremonija.

https://fb.me/e/c1OHb4SE4

Riga

Riga, Latvija + Google Map

.